Chown

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

chown - dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir

KULLANIM

    chown [seçenek]... sahip[:[grup]... dosya...
    chown [seçenek]... --reference=örnek-dosya dosya...

AÇIKLAMA

Bu kılavuz, chown komutunun GNU sürümünü anlatmaktadır. chown, belirtilen her bir dosya için kullanıcı ve/veya grup sahipliğini, seçenek olmayan ilk argümana göre, değiştirir. Şöyleki: Şayet, sadece bir kullanıcı adı veya sayısal kullanıcı kimliği belirtilmişse, kullanıcı belirtilen dosyaların sahibi olur ve dosya grubu değişmez. Şayet kullanıcı isminden sonra iki nokta üstüste veya bir nokta ile ayrılmış grup ismi (veya sayısal grup kimliği) varsa, grubun sahipliği de değişir. Buradaki önemli nokta, kullanıcı ismi ve grup ismi arasında boşluk olmaması gerektiğidir. Kullanıcı isminden sonra iki nokta üstüste veya nokta var fakat grup ismi yok ise; kullancı dosyanın sahibi olur ve dosya grubu, kullanıcının birincil grubu olarak değiştirilir. Nokta veya iki nokta üstüste ve grup adı belirtilmiş ama kullanıcı adı belirtilmemişse, sadece dosya grubu değiştirilir. Bu durumda; chown, chgrp'un yaptığını yapar. Sadece ikinokta imi varsa ya da sahip:grup terimi hiç verilmemişse, dosya sahipliğinde bir değişiklik yapılmaz.


SEÇENEKLER

Her bir dosya'nın sahip ve/veya grubunu sahip ve/veya grup olarak değiştirir. --reference seçeneği ile dosya'nın sahip ve grubu örnek-dosya'nınkilerle aynı yapılır.

    -c, --changes
       Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında --verbose
       gibidir.

    --dereference
       Sembolik bağların kendilerini etkilemez, sadece bağın hedefini
       etkiler.

    -h, --no-dereference
       Sembolik bağları etkiler, sembolik  bağların  hedefi  olan
       dosyaları   etkilemez  (sembolik  bağların  sahiplerinin
       değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

    --from=şimdiki_sahip:şimdiki_grup
       Sadece şimdiki kullanıcı ve/veya grup  isimlerinin  burada
       tanımlananlar ile eşleştiği durumlarda; belirtilen dosyanın
       sahibi ve/veya grubunu değiştirir. Bir sahip ya da grupla
       eşleşmenin gerekli olmadığı durumlarda gerekli olmayan özellik
       belirtilmeyebilir.

    --no-preserve-root
       `/' özel olarak ele alınmaz (öntanımlı)

    --preserve-root
       `/' üzerinde ardışık işlem yapılamaz.

    -f, --silent, --quiet
       Pekçok hatayı görmezden gelir.

    --reference=örnek-dosya
       sahip:grup yerine örnek-dosya'nın sahibi ve grubu kullanılır.

    -R, --recursive
       Dosya ve dizinleri ardışık olarak değiştirir.

    -v, --verbose
       İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

Aşağıdaki seçenekler -R seçeneği ayrıca belirtildiği zaman bir dosya hiyerarşisinden diğerine nasıl geçileceğini belirlerler. Birden fazlası belirtilmişse sonuncusu etkili olur.

    -H   Eğer bir komut satırı argümanı bir dizine sembolik bağ ise işlem
       bağa değil bağın hedefine uygulanır.

    -L   bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa
       değil hedefine uygulanır.

    -P   İşlem mümkünse sembolik bağın kendisine uygulanır, hedefine
       değil (öntanımlı)

    --help Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Sahip belirtilmemişse, sahiplik değiştirilmez. Grup belirtilmemişse dosya grubu değiştirilmez ama grup isminden sonra bir ':' varsa, dosyanın grubu kullanıcının birincil grubu olarak değiştirilir. sahip ve grup birer isim olabileceği gibi birer sayısal değer de olabilir.

ÖRNEKLER

Görevi: dizininin sahibini root olarak değiştirir.
    chown root /u
       /u 
 

Görevi: Benzer şekilde, fakat bu  sefer  grup  da  staff  olarak değiştirilir.
    chown root:staff /u
 

Görevi: dizini ve altındaki dosyaların sahibi root yapılır.
    chown -hR root /u
       /u 
 

YAZAN David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
ÇEVİREN Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003

İlgili maddeler

Unix komutları (daha fazla)
Dosya dizgesi catcdchmodchgrpchowncksumcmp cpdddudf fsckfuserlnlslsattrlsofmkdirmountmvpwdrm rmdirsplittouchumask
Süreç ve görev yönetimi atchrootcroncrontabexitkillkillallnicepgreppidofpkillpspstreesleeptimetopwait
Kullanıcı ortamı envfingeridlognamemesgpasswdsusudouptimewwallwhowhoamiwrite
Metin işleme awkcommcsplitcutdiffedexfmtheadiconvjoinlessmorepastesedsortstringstailtalktruniqvivimwcxargs
Kabuk programlama aliasbasenamedirnameechoexprfalseprintftesttrueunset
Ağ Araçları inetdhostifconfignetcatnetstatnslookuppingrlogintraceroute
Arama findgreplocatewhereiswhich
Diğer aproposbannerbccalcleardateddfilehelphistoryinfolplprmanpaxsizeteetputtypeunamewhatisyes