Cut

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

cut, genellikle bir dosya olan girişin herbir satırındaki bölümleri alıp ekranda gösteren bir Unix komut satırı uygulamasıdır.

Çıkartılan satır kısımları normalde bayt (-b), karakter (-c) veya alan (fields) (-f) ile birbirlerinden öntanımlı olarak (-d — tab karakteri ile ayrılarak yapılır. N, N-M, N- (N satırın sonun) veya -M (M satırın başı)'den birini içeren her durumda bir oran sağlanmalıdır. Buradaki N ve M, 1'den itibaren hesaplanır (sıfırıncı değer yoktur). Sürüm 6'da ve sonrakilerde eğer sıfırıncı değeri girerseniz bir hata ortaya çıkar. Değer göz ardı edilerek ve 1 yapılarak bu hata giderilir.

Örnekler

esat adındaki bir dosyada şu satırların bulunduğunu varsayalım:

Dosya İçeriği
Dosya yolu:/ev/kullanıcıadı/esat

Esat:ubuntu-tr:wikide:hizmetlidir
mevcut:İngilizce:ve:wiki:bilgisiyle
özgürlüğe:katkı:yapmaya:çalışmaktadır.
Eksik:gördüğünüz:yerlerde:uyarılarda:bulunabilirsiniz
Sataşmaktan hoşlanmayan bir kişiliğe sahiptir


Her bir satırın 6 ile 16 arasındaki karakterlerin çıktısını almak için söz dizimi şöyle yazılır:


cut -c 6-16 esat

ve şöyle bir çıktı verir:

ubuntu-tr:w<br>
t:İngilizce<br>
maktan hoşl

Herbir satırın üçüncü alanından satır sonuna kadar olan kısmları, alan bölücü olan iki nokta (:) kullanarak almak için şöyle yazılır:


cut -d : -f 3- esat

ve şöyle bir çıktı verir:

wikide:hizmetlidir<br>
ve:wiki:bilgisiyle<br>
yapmaya:çalışmaktadır.<br>
Sataşmaktan hoşlanmayan bir kişiliğe sahiptir

(son satırda iki nokta olmadığından dolayı, çıktıda tüm satırın görüldüğüne dikkat edin)

Söz dizimi

cut [-b] [-c] [-f list] [-n] [-d delim] [-s] [file]

Beraberinde kullanılacak bayraklar şunlardır:

-b 
Bytes (Bayt): döndürülecek bayt sayısını belirtir. Örneğin; cut -b1-66, satırın ilk 66 baytını alır. NB eğer -n bağlacı ile kullanılırsa, çok baytlı karakterler bölünmez. NNB'de -b sadece 1023 bayttan daha küçük girş satırlarında çalışır
-c 
Characters (Karakter); -c'den sonraki liste okunacak karakterleri belirtir. Örneğin; cut -c1-66, satırın ilk 66 karakterini alır
-f 
Sınırlayıcı ayrılan bir alan listesi belirtir.
list 
Virgülle veya boşlukla ayrılan tamsayılar, artalan sıralı alanları ifade eder. - işareti, alan değerlerini eklemek için kullanılan kısaltmadır. Örn; 4–6 değeri için 4-6 veya 5'den sona kadar olan alanlar için 5-.
-n 
-b ile kullanıldığında çok baytlı karakter ayırımını engeller
-d 
Delimiter (Sınırlayıcı); -d'den hemen sonra gelen karakter alan sınırlayıcıdır. -f seçeneği ile kullanılır. Öntanımlı sınırlayıcı 'tabdır.
-s 
-f seçeneği belirtildiğinde, alan sınırlayıcı içeren satırlar esgeçilir. Taki aksi belirtilene kadar.
file 
Giriş olarak işlenecek dosya. Eğer hiçbir dosya belirtilmemişse, standart giriş kullanılır.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

Unix komutları (daha fazla)
Dosya dizgesi catcdchmodchgrpchowncksumcmp cpdddudf fsckfuserlnlslsattrlsofmkdirmountmvpwdrm rmdirsplittouchumask
Süreç ve görev yönetimi atchrootcroncrontabexitkillkillallnicepgreppidofpkillpspstreesleeptimetopwait
Kullanıcı ortamı envfingeridlognamemesgpasswdsusudouptimewwallwhowhoamiwrite
Metin işleme awkcommcsplitcutdiffedexfmtheadiconvjoinlessmorepastesedsortstringstailtalktruniqvivimwcxargs
Kabuk programlama aliasbasenamedirnameechoexprfalseprintftesttrueunset
Ağ Araçları inetdhostifconfignetcatnetstatnslookuppingrlogintraceroute
Arama findgreplocatewhereiswhich
Diğer aproposbannerbccalcleardateddfilehelphistoryinfolplprmanpaxsizeteetputtypeunamewhatisyes