İfconfig

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İSİM

ifconfig - bir ağ arayüzünü yapılandırır

KULLANIM

    ifconfig [arayüz]
    ifconfig arayüz [adres_ailesi] seçenekler | adres

AÇIKLAMA

ifconfig, çekirdek içinde bulunan ağ arayüzlerini ayarlamak için kullanılır. Gerekli olan arayüzleri açılış esnasında ayarlamak için kullanılır. Bu işlem sonrasında sadece sistemi yeniden yapılandırmak gerekirse ya da hata ayıklamak için kullanılabilir.

Şayet herhangi bir argüman belirtilmemişse, ifconfig o an için geçerli olan arayüzlerin durumu hakkında bilgi verir. Şayet tek bir arayüz belirtilirse, sadece bu arayüz hakkında bilgiler alınabilir. Şayet sadece -a seçeneği belirtilmiş ise, sistemde bulunan bütün arayüzler hakkında bilgi görüntülenir. Bu arayüzlerin etkin olup olmaması önemli değildir. Diğer durumlarda arayüzleri ayarlamak için kullanılır.

Adres Aileleri Şayet arayüzden sonraki ilk argüman desteklenen adres ailelerinden biri ise, bütün protokol adreslerinin çözümlenmesi ve görüntülenmesi için bu adres ailesi kullanılır. Desteklenen adres aileleri: inet ([[TCP]]/[[IP]], öntanımlıdır), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR paket radyo), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) ve netrom (AMPR paket radyo).

SEÇENEKLER

    arayüz Arayüzün adı. Bu genellikle bir sayı ile biten bir sürücü adı
       olur. Örneğin; ilk Ethernet arayüzü için eth0 kullanılır.

    up   Bu seçenek arayüzün etkinleştirilmesini sağlar. Şayet arayüze
       bir adres atanmış ise, bu seçenek dolaylı olarak tanımlanmış
       olur.

    down  Bu seçenek belirtilen arayüz sürücüsünün kapanmasını sağlar.

    [-]arp Belirtilen     arayüzde     ARP      protokolünün
       kullanılması/kullanılmamasını sağlar.

    [-]promisc
       Belirtilen arayüzün ayrım gözetmeme (promiscuous) kipi etkin
       kılınır/iptal edilir. Şayet bu seçenek etkin duruma getirilirse,
       belirtilen arayüz, ağ üzerindeki bütün paketleri toplar.

    [-]allmulti
       Çoğa gönderim (all-multicast) kipi etkin kılınır/iptal edilir.
       Şayet bu seçenek etkin duruma getirilirse, belirtilen arayüz, ağ
       üzerindeki bütün çoğa gönderilmiş paketleri toplar.

    metric N
       Bu parametre arayüzün Metric alanını ayarlar.

    dstaddr adres
       İki nokta arası bağlantı için (mesela PPP bağlantısı) uzak
       bilgisayar IP adresini ayarlar. Bu seçenek günümüzde  pek
       kullanılmamaktadır.  Onun  yerine  pointtopoint  seçeneğini
       kullanın.

    netmask adres
       Arayüz için IP ağ maskesini ayarlar. Öntanımlı olarak bu değer,
       A,  B veya C sınıfı ağ maskelerinden biridir (Arayüz IP
       adresinden elde edilen),  fakat  herhangi  bir  değer  de
       kullanılabilir.

    add adres/önek_uzunluğu
       Arayüze bir IPv6 adresi ekler.

    del adres/önek_uzunluğu
       Arayüzden bir IPv6 adresini kaldırır.

    tunnel aa.bb.cc.dd
       Belirtilen hedefi tünelleyerek yeni bir SIT (IPv4 içinde IPv6)
       aygıtı oluşturur.

    irq adres
       Aygıt tarafından kullanılan donanım kesmesini ayarlar. Bütün
       aygıtlar kendi IRQ ayarlarını özdevinimli değiştiremez.

    io_adres adres
       Aygıtın I/O uzayındaki başlangıç adresini ayarlar.

    mem_start adres
       Aygıt  tarafından  kullanılan  paylaşmlı belleğin başlangıç
       adresini ayarlar. Çok az aygıt için bu ayara ihtiyaç vardır.

    media tür
       Aygıt tarafından kullanılan ortam türünü ya da fiziksel portu
       ayarlar.  Bütün aygıtlar bu ayarları değiştiremez ve bunu
       yapabilen aygıtlar da  destekledikleri  değerler  açısından
       çeşitlilik gösterirler. Genel tür değerleri şunlardır: 10base2
       (ince Ethernet), 10baseT (ikili-bükülü 10Mbps Ethernet),  AUI
       (harici  verici)  ve  benzerleri.  tür olarak auto değeri
       belirtilerek aygıtın ortamı kendinin tespit etmesi sağlanabilir.
       Bunu bütün aygıtların yapamayacağını unutmayın.

    [-]broadcast [adres]
       Şayet  adres belirtilmişse, bu arayüz için protokol yayın
       adresini ayarlar, belirtilmezse bu arayüz için IFF_BROADCAST
       seçeneği etkinleştirilir ya da iptal edilir.

    [-]pointopoint [adres]
       Bu  seçenekle  noktadan  noktaya  kipini  etkin  duruma
       getirebilirsiniz. Bu sayede kimsenin dinleyemeyeceği, iki nokta
       arası doğrudan bir bağ kurulmuş olur. Şayet adres argümanı da
       verilmiş ise, tıpkı dstaddr seçeneği ile  yapıldığı  gibi
       bağlantının diğer ucu için protokol adresini ayarlar, verilmezse
       bu arayüz için IFF_POINTOPOINT seçeneği etkinleştirilir ya da
       iptal edilir.

    hw sınıf adres
       Şayet aygıt sürücüsü destekliyorsa, bu arayüzün donanım adresini
       ayarlar.  Bu seçenekte donanımın sınıf  ismi  ve  adresin
       basılabilir ASCII eşdeğeri belirtilmek zorundadır. Desteklenen
       donanım sınıfları şunlardır: ether (Ethernet), ax25  (AMPR
       AX.25), ARCnet ve netrom (AMPR NET/ROM).

    multicast
       Arayüz için MULTICAST seçeneğini etkin duruma getirir. Normalde,
       bu seçeneği aygıtlar kendi başlarına  doğru  bir  şekilde
       ayarlayabildiğinden gerekli değildir.

    adres Arayüze atanacak IP adresi.

    txqueuelen uzunluk
       Aygıtın iletim kuyruğunun uzunluğunu ayarlar. Yüksek iletim
       zamanlı (modem hatları, ISDN) yavaş aygıtlar için bu değeri
       küçük tutmak, [[telnet]] gibi çok fazla etkileşimli ağ trafiği
       yaratan protokollerin hızlı ve hacimli aktarımlarından kaçınmak
       için faydalı olur.

EK BİLGİLER

2.2 çekideğinden beri takma isimli arayüzler için ayrıntılı arayüz istatistikleri bulunmamaktadır. Orijinal adres için basılan istatistikler, aynı aygıttaki bütün takma isimli adresler ile paylaşılır. Şayet her bir adres için ayrı bir istatistik elde etmek istiyorsanız, ipchains(8) kullanarak her bir adres için ayrı hesap kuralları belirlemek zorundasınız.

Donanım kesmesi sorunu olan Ethernet aygıtı sürücüleri EAGAIN ile başarısız olur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/misc/irq-conflict.html adresinde bulabilirsiniz.

İLGİLİ DOSYALAR


 <br>/proc/net/socket<br>
/proc/net/dev <br>
/proc/net/if_inet6 

Unix komutları (daha fazla)
Dosya dizgesi catcdchmodchgrpchowncksumcmp cpdddudf fsckfuserlnlslsattrlsofmkdirmountmvpwdrm rmdirsplittouchumask
Süreç ve görev yönetimi atchrootcroncrontabexitkillkillallnicepgreppidofpkillpspstreesleeptimetopwait
Kullanıcı ortamı envfingeridlognamemesgpasswdsusudouptimewwallwhowhoamiwrite
Metin işleme awkcommcsplitcutdiffedexfmtheadiconvjoinlessmorepastesedsortstringstailtalktruniqvivimwcxargs
Kabuk programlama aliasbasenamedirnameechoexprfalseprintftesttrueunset
Ağ Araçları inetdhostifconfignetcatnetstatnslookuppingrlogintraceroute
Arama findgreplocatewhereiswhich
Diğer aproposbannerbccalcleardateddfilehelphistoryinfolplprmanpaxsizeteetputtypeunamewhatisyes