Help

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

help - yerleşik komutlar ile ilgili bilgileri göster.

 help: help [-dms*] [pattern** ...]  

Eğer girdi "Doku**" ise belirtilen girdi hakkındaki bilgiler listelenir "*" farklı durumlarda desteklenen dokular listelenir.

Seçenekleri:

  • Her konu için:
    • -d seçeneği kısa bir açıklamayı
    • -s seçeneği ise kısa kullanım özetini yazar.


Örnekler:

hitokiri@hitokiri:~$ help<br>
GNU bash, version 4.1.5(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)<br>
Bu kabuk komutları dahili olarak tanımlı. Listeyi görmek için `help'yazın.<br>
`AD' gibi bir işlev hakkında bilgi almak için `help AD' yazınız.<br>
Kabuk hakkında genel bir bilgi edinmek için `info bash'yazınız.<br>
Bu listede olmayan komutlar hakkında bilgi bulmak isterseniz,<br>
`man -k' veya `info' yazın.<br>
<br>
Bir ismin yanında bir yıldız imi (*) varsa komut iptal edilmiş demektir.<br>
<br>
 job_spec [&]                            history [-c] [-d offset] [n] or hist><br>
 (( expression ))                        if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif C><br>
 . filename [arguments]                  jobs [-lnprs] [jobspec ...] or jobs ><br>
 :                                       kill [-s sigspec | -n signum | -sigs><br>
 [ arg... ]                              let arg [arg ...]<br>
 [[ expression ]]                        local [option] name[=value] ...<br>
 alias [-p] [name[=value] ... ]          logout [n]<br>
 bg [job_spec ...]                       mapfile [-n count] [-O origin] [-s c><br>
 bind [-lpvsPVS] [-m keymap] [-f filen>  popd [-n] [+N | -N]<br>
 break [n]                               printf [-v var] format [arguments]<br>
 builtin [shell-builtin [arg ...]]       pushd [-n] [+N | -N | dir]<br>
 caller [expr]                           pwd [-LP]<br>
 case WORD in [PATTERN [| PATTERN]...)>  read [-ers] [-a array] [-d delim] [-><br>
 cd [-L|-P] [dir]                        readarray [-n count] [-O origin] [-s><br>
 command [-pVv] command [arg ...]        readonly [-af] [name[=value] ...] or><br>
 compgen [-abcdefgjksuv] [-o option]  >  return [n]<br>
 complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DE] >  select NAME [in WORDS ... ;] do COMM><br>
 compopt [-o|+o option] [-DE] [name ..>  set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o option><br>
 continue [n]                            shift [n]<br>
 coproc [NAME] command [redirections]    shopt [-pqsu] [-o] [optname ...]<br>
 declare [-aAfFilrtux] [-p] [name[=val>  source filename [arguments]<br>
 dirs [-clpv] [+N] [-N]                  suspend [-f]<br>
 disown [-h] [-ar] [jobspec ...]         test [expr]<br>
 echo [-neE] [arg ...]                   time [-p] pipeline<br>
 enable [-a] [-dnps] [-f filename] [na>  times<br>
 eval [arg ...]                          trap [-lp] [[arg] signal_spec ...]<br>
 exec [-cl] [-a name] [command [argume>  true<br>
 exit [n]                                type [-afptP] name [name ...]<br>
 export [-fn] [name[=value] ...] or ex>  typeset [-aAfFilrtux] [-p] name[=val><br>
 false                                   ulimit [-SHacdefilmnpqrstuvx] [limit><br>
 fc [-e ename] [-lnr] [first] [last] o>  umask [-p] [-S] [mode]<br>
 fg [job_spec]                           unalias [-a] name [name ...]<br>
 for NAME [in WORDS ... ] ; do COMMAND>  unset [-f] [-v] [name ...]<br>
 for (( exp1; exp2; exp3 )); do COMMAN>  until COMMANDS; do COMMANDS; done<br>
 function name { COMMANDS ; } or name >  variables - Names and meanings of so><br>
 getopts optstring name [arg]            wait [id]<br>
 hash [-lr] [-p pathname] [-dt] [name >  while COMMANDS; do COMMANDS; done<br>
 help [-dms] [pattern ...]               { COMMANDS ; }<br>
hitokiri@hitokiri:~$ help if<br>
if: if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif COMMANDS; then COMMANDS; ]... [ else COMMANDS; ] fi<br>
    Execute commands based on conditional.<br>
    <br>
    The `if COMMANDS' list is executed.  If its exit status is zero, then the<br>
    `then COMMANDS' list is executed.  Otherwise, each `elif COMMANDS' list is<br>
    executed in turn, and if its exit status is zero, the corresponding<br>
    `then COMMANDS' list is executed and the if command completes.  Otherwise,<br>
    the `else COMMANDS' list is executed, if present.  The exit status of the<br>
    entire construct is the exit status of the last command executed, or zero<br>
    if no condition tested true.<br>
    <br>
    Exit Status:<br>
    Returns the status of the last command executed.<br>
hitokiri@hitokiri:~$ <br> 
hitokiri@hitokiri:~$ help -d if<br>
if - Execute commands based on conditional.<br>
hitokiri@hitokiri:~$ <br>
hitokiri@hitokiri:~$ help -s if<br>
if: if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif COMMANDS; then COMMANDS; ]... [ else COMMANDS; ] fi<br>
hitokiri@hitokiri:~$ <br> 
Unix komutları (daha fazla)
Dosya dizgesi catcdchmodchgrpchowncksumcmp cpdddudf fsckfuserlnlslsattrlsofmkdirmountmvpwdrm rmdirsplittouchumask
Süreç ve görev yönetimi atchrootcroncrontabexitkillkillallnicepgreppidofpkillpspstreesleeptimetopwait
Kullanıcı ortamı envfingeridlognamemesgpasswdsusudouptimewwallwhowhoamiwrite
Metin işleme awkcommcsplitcutdiffedexfmtheadiconvjoinlessmorepastesedsortstringstailtalktruniqvivimwcxargs
Kabuk programlama aliasbasenamedirnameechoexprfalseprintftesttrueunset
Ağ Araçları inetdhostifconfignetcatnetstatnslookuppingrlogintraceroute
Arama findgreplocatewhereiswhich
Diğer aproposbannerbccalcleardateddfilehelphistoryinfolplprmanpaxsizeteetputtypeunamewhatisyes