Join

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

join komutu, iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleştiren ve Unix benzeri işletim sistemlerinde kullanılan bir komuttur.

Kullanımı

Görevi: İki dosyanın satırlarını birleştirir
join [seçenek]... dosya1 dosya2

Seçenekler

Birleştirme (join) alanları aynı olan her girdi satırı çifti için standart çıktıya bir satır yazar. Öntanımlı birleştirme alanı, boşluklarla sınırlı ilk alandır. dosya1 veya dosya2 olarak - verildiğinde (ikisi birden - olamaz), standart girdi okunur.

Seçenek Açıklama
-a dosyan den gelen eşleştirilememiş satırları yazdırır. dosyan, dosya1 veya dosya2 dosyasından gelinmesine göre 1 veya 2 olabilir
-e eksik girdi alanlarını yazı ile değiştirir
-i (veya
--ignore-case)
kodlaması bilinen tüm karakterlerin ayarlarını listeler
-j -1 alan -2 alan ile aynı
-o çıktı satırları oluşturulurken alanlistesine uyulur
-t girdi ve çıktı alanı ayracı olarak karakter kullanılır
-v birleştirilmiş çıktı satırlarını göstermemesi dışında -a dosyan gibidir
-1 dosya1'in bu alanını kullanarak birleştirir
-2 dosya2'in bu alanını kullanarak birleştirir
--help bu yardım iletisini gösterir ve çıkar
--version sürüm bilgisini gösterir ve çıkar

-t karakteri verilmedikçe, baştaki boşluklar alanları ayırır ve yoksayılırlar, aksi takdirde alanlar karakter ile ayrılır. Her alan 1'den başlayan bir alan numarasıdır. alanlistesi, herbiri dosyan.alan biçiminde veya `0' olabilen bir veya daha fazla virgül veya boşlukla ayrılmış belirtimden oluşur.

Öntanımlılar: Birleştirme alanı her satırın ilk alanıdır. Girdideki alanlar bir veya daha fazla boşluk ile ayrılır, satırın başındaki boşluklar yoksayılır. Çıktıdaki alanlar birer boşlukla ayrılır. Her çıktı satırı sırayla, birleştirme alanı, dosya1'in kalan alanları, dosya2'nin kalan alanlarından oluşur.

Örnek


$ cat dosya1<br>
a a1<br>
c c1<br>
b b1<br>
$ cat dosya2<br>
a a2<br>
c c2<br>
b b2<br>
$ join dosya1 dosya2<br>
a a1 a2<br>
c c1 c2<br>
b b1 b2

Buradaki cat komutuyla dosyanın içeriğini görüyoruz.

Önemli: dosya1 ve dosya2 birleştirme alanları bakımından sıralanmış olmalıdırlar. Örneğin, eğer join seçeneksizse, sort -k 1b,1 kullanın.

İlgili maddeler

Kaynakça

Unix komutları (daha fazla)
Dosya dizgesi catcdchmodchgrpchowncksumcmp cpdddudf fsckfuserlnlslsattrlsofmkdirmountmvpwdrm rmdirsplittouchumask
Süreç ve görev yönetimi atchrootcroncrontabexitkillkillallnicepgreppidofpkillpspstreesleeptimetopwait
Kullanıcı ortamı envfingeridlognamemesgpasswdsusudouptimewwallwhowhoamiwrite
Metin işleme awkcommcsplitcutdiffedexfmtheadiconvjoinlessmorepastesedsortstringstailtalktruniqvivimwcxargs
Kabuk programlama aliasbasenamedirnameechoexprfalseprintftesttrueunset
Ağ Araçları inetdhostifconfignetcatnetstatnslookuppingrlogintraceroute
Arama findgreplocatewhereiswhich
Diğer aproposbannerbccalcleardateddfilehelphistoryinfolplprmanpaxsizeteetputtypeunamewhatisyes