Sort

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Kullanım: sort [SEÇENEK]... DOSYA
 veya:  sort [SEÇENEK]... --files0-from=F

Bütün FILE(lerin) dizilmiş sıralamalarını standart çıkışa yaz.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
Sıralama seçenekleri:

 -b, --ignore-leading-blanks başlangıç boşlukları reddet
 -d, --dictionary-order   sadece boşlukları ve alfanumerik karakterleri değerlendir
 -f, --ignore-case      alt durumları üst durum karakterlerine katla
 -g, --general-numeric-sort uyumu genel sayısal değerle karşılaştır
 -i, --ignore-nonprinting  sadece yazılabilir karakterleri göz önünde bulundur
 -M, --month-sort      bilinmeyeni karşılaştır < `JAN' < ... < `DEC'
 -n, --numeric-sort     sayısal değer koşuluyla uygun olarak karşılaştır
 -R, --random-sort      anahtarları rastgele sırala
   --random-source=FILE  FILE'den rastgele bayt al
 -r, --reverse        karşılaştırma sonuçlarını ters çevir
   --sort=WORD       WORD'e uygun olarak sırala:
                genel-sayısal -g, ay -M, sayısal -n,
                rasttgele -R, sürüm -V
 -V, --version-sort     yazı içindeki sayının (sürümün) doğal sırası

Diğer seçenekler:

   --batch-size=NMERGE  daha çok kullanılan geçici dosyaların
              ilk önce çoğu NMERGE girişlerini birleştir
 -c, --check, --check=diagnose-first sıralı girişi kontrol et, sıralama
 -C, --check=quiet, --check=silent -c gibi, fakat ilk bozuk satırı rapor etme
   --compress-program=PROG geçicileri PROG ile sıkıştır;
               onların sıkıştırmasını PROG -d ile aç
   --files0-from=F    F dosyasında NUL-sonlu adları
                     belirli dosyalardan girişini oku;
              Eğer F - ise standart girişten adları oku
 -k, --key=POS1[,POS2]   POS1 merkez 1'de bir anahtar başlat, onu POS2'de
              sonlardır (mevcut satır sonu)
 -m, --merge        zaten sıralı dosyaları birleştir, sıralama
 -o, --output=FILE     standart çıkış yerine sonucu FILE'ye yaz
 -s, --stable       son rapor karşılaştırmayı devre dışı bırakarak sıraları sağlamlaştır
 -S, --buffer-size=SIZE  ana hafıza için SIZE kullan
 -t, --field-separator=SEP boş olmayanın yerine boş geçişe SEP kullan
 -T, --temporary-directory=DIR geçicilerin yerine $TMPDIR veya /tmp değil de DIR kullan 
               çarpım seçenekler çarpım dizinlerini -c ile belirtir
 -u, --unique       kesin sıralamayı -c olmadan
               kontrol et. Çıkış sadece bir eşdeğer çalışmanın ilkidir
 -z, --zero-terminated   satırları satır-sonu karakteri (\n) 
             yerine 0'la (0 baytı) bitirir
   --help   bu yardımı gösterir ve çıkar
   --version sürüm bilgisini gösterir ve çıkar

POS, F[.C][OPTS] dir. Burada F alan numarası ve C alandaki karakter konumudur.
Her ikisi de merkezdedir. Eğer ya -t yada -b etkiliyse başlangıçtan
alfabe dışıdan önceki karakterler bir alanda hesaplanır.  OPTS anahtarı bir veya
daha çok tekli harf sıralama seçeneklerini küresel sıralama seçenekleri üzerine yazar. Eğer verilen anahtar yoksa giriş satırını anahtar olarak kullan.

SIZE aşağıdaki çarpımsal ekleri eklenebilir:
%%(hafızayı yüzdeyle belirtmek için) , b, k (varsayılan), M, G, T, P, E, Z, Y.

DOSYA verilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

*** UYARI ***
Çevre değişkenlerince belirlenen locale dosyası sıralamayı etkiler.
bayt değerlerine göre sıralama için LC_ALL çevre değişkenine C değerini atayın.


Unix komutları (daha fazla)
Dosya dizgesi catcdchmodchgrpchowncksumcmp cpdddudf fsckfuserlnlslsattrlsofmkdirmountmvpwdrm rmdirsplittouchumask
Süreç ve görev yönetimi atchrootcroncrontabexitkillkillallnicepgreppidofpkillpspstreesleeptimetopwait
Kullanıcı ortamı envfingeridlognamemesgpasswdsusudouptimewwallwhowhoamiwrite
Metin işleme awkcommcsplitcutdiffedexfmtheadiconvjoinlessmorepastesedsortstringstailtalktruniqvivimwcxargs
Kabuk programlama aliasbasenamedirnameechoexprfalseprintftesttrueunset
Ağ Araçları inetdhostifconfignetcatnetstatnslookuppingrlogintraceroute
Arama findgreplocatewhereiswhich
Diğer aproposbannerbccalcleardateddfilehelphistoryinfolplprmanpaxsizeteetputtypeunamewhatisyes