Cp

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

cp - dosya ve dizinleri kopyalar

KULLANIM

    cp [seçenek]... [-T] kaynak hedef
    cp [seçenek]... kaynak... dizin
    cp [seçenek]... -t dizin kaynak...

AÇIKLAMA

       Belirtilen  kaynak  dosyasını  hedef  dosyaya  veya birden fazla kaynak
       dosyasını dizin'e kopyalar.

       Uzun  seçeneklerde  zorunlu  olan  argümanlar  kısa   seçeneklerde   de
       zorunludur.

    -a, --archive
       -dpR ile aynı.

    --backup[=yöntem]
       Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

    -b   --backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

    --copy-contents
       Ardışık işlem yaparken özel dosyaların içeriğini kopyalar.

    -d   --no-dereference --preserve=link ile aynıdır.

    -f, --force
       Varolan bir hedef dosya açılamazsa, onu siler ve tekrar dener.

    -i, --interactive
       Üzerine yazmadan önce kullanıcıya sorar.

    -H   Komut satırı sembolik bağlarını izler.

    -l, --link
       Kopyalamak yerine bağ oluşturur.

    -L, --dereference
       Sembolik bağlar daima izlenir.

    -P, --no-dereference
       Sembolik bağlar asla izlenmez.

    -p   --preserve=mode,ownership,timestamps ile aynı.

    --preserve[=öznitelikler]
       Belirtilen   öznitelikler  korunur  (öntanımlı  olanlar:
       mode,ownership,timestamps - kip, sahiplik, zaman damgası), eğer
       mümkünse bunlar da: links, all (bağlar, tümü).

    --no-preserve=öznitelikler
       Belirtilen öznitelikler korunmaz.

    --parents
       Kaynak dosya yolunu dizin'e ekler.

    -R, -r, --recursive
       Dizinleri alt dizinleriyle ardışık olarak kopyalar.

    --remove-destination
       Hedefte dosya varsa, açmaya çalışmaz ve kopyalamaya başlamadan
       önce onu siler (--force seçeneğinin tersine).

    -s, --symbolic-link
       Kopyalamak yerine sembolik bağ oluşturur.

    --sparse=koşul
       Seyrek dosyaların oluşturulmasını kontrol eder.

    --strip-trailing-slashes
       kaynak argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini
       kaldırır.

    -S, --suffix=sonek
       Belirtilen yedekleme soneki kullanılır.

    -t, --target-directory=dizin
       Bütün kaynak argümanlarını dizin içine taşır.

    -T, --no-target-directory
       hedef, normal dosya olarak ele alınır.

    -u, --update
       Sadece hedef dosya kaynak dosyadan daha eski ise veya hedef
       dosya yoksa kopyalar. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

    -v, --verbose
       Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    -x, --one-file-system
       Aynı dosya sistemi içinde kalınır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

       Öntanımlı olarak, seyrek kaynak dosyalarının  seyrekliği  bir  kurallar
       kümesine  göre  kabaca  tespit  edilir ve karşılık gelen hedef dosya da
       buna göre seyrek yapılır. Bu davranış --sparse=auto ile seçilir. kaynak
       dosyanın  içerdiği sıfır bayt dizilimlerine bağlı olarak hedef dosyanın
       oluşturulması için ise --sparse=always  belirtilir.  Seyrek  dosyaların
       oluşturulmaması için --sparse=never kullanılır.

       --suffix  seçeneği  ile  veya  SIMPLE_BACKUP_SUFFIX  ile belirtilmediği
       sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL
       ortam  değişkeni  ile  veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler
       şunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit
       yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.


       Özel   bir  durum olarak; --force ve --backup seçenekleri verilmişse ve
       kaynak ve hedef dosyalar mevcut ve aynı isimde  normal  dosyalarsa,  cp
       komutu kaynak dosyaların bir yedeğini yapar.


YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

İlgili maddeler

Unix komutları (daha fazla)
Dosya dizgesi catcdchmodchgrpchowncksumcmp cpdddudf fsckfuserlnlslsattrlsofmkdirmountmvpwdrm rmdirsplittouchumask
Süreç ve görev yönetimi atchrootcroncrontabexitkillkillallnicepgreppidofpkillpspstreesleeptimetopwait
Kullanıcı ortamı envfingeridlognamemesgpasswdsusudouptimewwallwhowhoamiwrite
Metin işleme awkcommcsplitcutdiffedexfmtheadiconvjoinlessmorepastesedsortstringstailtalktruniqvivimwcxargs
Kabuk programlama aliasbasenamedirnameechoexprfalseprintftesttrueunset
Ağ Araçları inetdhostifconfignetcatnetstatnslookuppingrlogintraceroute
Arama findgreplocatewhereiswhich
Diğer aproposbannerbccalcleardateddfilehelphistoryinfolplprmanpaxsizeteetputtypeunamewhatisyes