Yardım:Biçimsel rehber

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Bölümler, paragraflar, listeler ve satırlar
Açıklama Nasıl göründüğü Yazdığınız
Bölümleri
şöyle
başlatınız:

Yeni bölüm


Altbölüm

Alt-altbölüm

== Yeni bölüm ==
=== Altbölüm ===
==== Alt-altbölüm ====
veya
<h2> Yeni bölüm </h2>
<h3> Altbölüm </h3>
<h4> Alt-altbölüm </h4>
Satır Tek bir satır başının sayfa

düzeninde bir etkisi yoktur. Yeni satırlar bir paragraftaki tümceleri birbirinden ayırmak için kullanılabilir.

Boş bir satır, yeni bir paragraf başlatır.

Tek bir satır başının sayfa
düzeninde
bir etkisi yoktur.
Yeni satırlar bir paragraftaki tümceleri 
birbirinden ayırmak için kullanılabilir.

Boş bir satır, yeni bir paragraf başlatır.
Satır Yeni bir paragraf başlatmadan

bir satırı bölebilirsiniz.

Yeni bir paragraf başlatmadan<br>
bir satırı bölebilirsiniz.
Liste
 • Listeler çok kolaydır:
  • her satırı bir yıldızla başlatın
   • daha çok yıldız, daha derin düzey yapar
  • az yıldız daha az derin.

Yıldızsız yeni satır listeyi bitirir

 • Tabii ki, yeni liste başlatabilirsiniz
* Listeler çok kolaydır:
** her satırı bir yıldızla başlatın
*** daha çok yıldız, daha derin düzey yapar
** az yıldız daha az derin
Yıldızsız yeni satır listeyi bitirir
*Tabii ki, yeni liste başlatabilirsiniz
Sıralı
liste
 1. Numaralanmış liste de çok kolaydır.
  1. organize
  2. ve izlemesi kolay
 2. Derinliği böyle değiştirsiniz
 3. Çok faydalıdır

Yeni satır listeyi bitirir

 1. Tabii ki, yeni liste başlatabilirsiniz
# Numaralanmış liste de çok kolaydır.
##organize
##ve izlemesi kolay
#Derinliği böyle değiştirsiniz
#Çok faydalıdır
Yeni satır listeyi bitirir
#Tabii ki, yeni liste başlatabilirsiniz
Karışık
liste
 • Karışık listeler bile yapılabilir
  1. ve iç içe konabilir
   • Madde içinde
    bölünebilir
* Karışık listeler bile yapılabilir
*# ve iç içe konabilir
*#* Madde içinde <br> bölünebilir
Tanımlar
sözcük 
sözcüğün tanımı
çok sözcüklü uzun bir kavram
kavramın tanımı
; sözcük : sözcüğün tanımı
; çok sözcüklü uzun bir kavram 
: kavramın tanımı
 • Her madde tek başına bir satırda olmalıdır. Bir madde içinde yeni satır başlatılmamalıdır
Paragraf
kaydırma
İki nokta üst üste bir satır ya da paragrafı içeri taşır.
Hatta daha içeriye

Yeni satır yeni paragraf başlatır.

:İki nokta üst üste bir satır ya da paragrafı içeri taşır.
::Hatta daha içeriye
Yeni satır yeni paragraf başlatır.
Formatlı
yazı
 Bir satır boşluk ile başlıyorsa,
  nasıl yazıldı ise sayfada
   öyle görünecektir.
  Ve sabit genişlikli yazı tipi kullanılacaktır;
  Satırlar bölünmeyecektir;
 Bu, örneğin, aşağıdaki durumlarda yararlıdır:
  * önceden formatlanmış metinleri kopyalamada;
  * algoritma tanımlarında;
  * program kaynak kodlarında;
  * [[ASCII sanatı]] ve kimyasal yapılarda;
 Bir satır boşluk ile başlıyorsa,
  nasıl yazıldı ise sayfada
   öyle görünecektir.
  Ve sabit genişlikli yazı tipi kullanılacaktır;
  Satırlar bölünmeyecektir;
 Bu, örneğin, aşağıdaki durumlarda yararlıdır:
  * önceden formatlanmış metinleri kopyalamada;
  * algoritma tanımlarında;
  * program kaynak kodlarında;
  * [[ASCII sanatı]] ve kimyasal yapılarda;
Ortalama
Ortalanmış yazı.
<center>Ortalanmış yazı.</center>
Yatay
çizgi
Burası yatay çizginin üzerinde

ve burası aşağısında.

Burası yatay çizginin üzerinde
----
ve burası aşağısında.
Karakterler
Eğri-Kalın Vurgulama,
daha çok vurgulama,
daha da çok vurgulama.
''Vurgulama'', 
'''daha çok vurgulama''', 
'''''daha da çok vurgulama'''''.
Terim Teknik terimler için daktilo yazıtipi.
<tt>Teknik terimler</tt> için daktilo yazıtipi.
Ufak Resim altı yazıları için küçük metin yazıtipi.
Resim altı yazıları için <small>küçük metin</small> yazıtipi.
Çizik Silinmiş metnin üzerini çizebilir, ya da yeni metnin altını çizebilirsiniz.
<strike>Silinmiş metnin üzerini çizebilir</strike>, ya da
<u>yeni metnin altını çizebilirsiniz</u>.
Aksan
işaretleri:
Özel karakterler

è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ

è é ê ë ì í
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;
Noktalama
işaretleri:
¿ ¡ § ¶

† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”

&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;
Ticaretle
ilgili
işaretler:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
alt İndeks: x2

Üzeri: x2 or x² ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hektar = 1 E4 m²

İndeks: x<sub>2</sub>
Üzeri: x<sup>2</sup> or x&sup2;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.


1 [[hektar]] = [[1 E4 m²]]

Yunan
harfleri:
α β γ δ ε ζ

η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
Matematiksel
semboller:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞

≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

-
Formül x2   ≥   0 true.
 • Boşluk koymak için, - &nbsp;'i kullanınız.
 • &nbsp; satırların bölünmesini engeller, dolayısıyla formülleri yazarken yararlıdır.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.
Karışık
formüller:
  <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
Sayfa
kaynağına
açıklama:
Sayfada gösterilmez
 • Sayfanın gelecekteki editörleri için açıklama koymakta kullanılabilir.
<!-- açıklama burada -->
Bağlantılar, URL'ler, resimler
Bağlantı
 • Hedefin ilk harfi otomatik olarak büyüğe çevrilir.
 • Boşluklar otomatik olarak altçizgilerle değiştirilir (altçizgi yazmak da aynı etkiyi yapar ama önerilmez).

Dolayısıyla yukarıdakı bağlantı https://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=Ekran_kartları'nedir, ve bu madde "Ekran kartları" adlı maddedir.

[[ekran kartları]]
Aynı hedef,
farklı ad:
ekran kartı sürücülerinin değiştirilmesi.
Aynı hedef, farklı ad:
[[Ekran kartları|ekran kartı sürücülerinin değiştirilmesi]].
Sözcük
bütünlüğü
Bağlantıdan sonra boşluksuz gelen harfler ve tırnak ile ayırılmadan yazılan harfler bağlantıya katılır. Örnek: Klavyenizdeki sekme tuşu.
Baglantıdan sonra boşluksuz gelen harfler 
bağlantıya katılır, örneğin: [[Klavye]]nizdeki sekme tuşu.
Fasafiso henüz varolmayan bir sayfadır.
 • Bu sayfayı, bağlantının üzerine tıklayarak yaratabilirsiniz.
[[Fasafiso]] henüz varolmayan bir sayfadır.
Yardım:Biçimsel rehber, bu sayfadır.

Sayfanın kendi kendine verilen bağlantılar kalın yazıtipi ile görünürler.

[[Yardım:Biçimsel rehber]], bu sayfadır.
Yönlendirme Bir maddeyi başka bir maddeye yönlendirme ilk satırda şöyle bir metin koyarak yapılır.
#REDIRECT [[Türkiye]]
Dışarı Dışarı verilen linkler: Google

Bu adsız bir bağlantıdır. [1]
Bu ise düz bir URL'dir: http://www.google.com

[http://www.google.com Google]
Bu adsız bir bağlantıdır. [http://www.google.com]
Bu ise düz bir URL'dir: http://www.google.com 
Ya da, doğrudan URL'i yazın: http://www.gogle.com.
 • URL'de tüm semboller şunların arasında olmalıdır: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Bir URL'de başka bir karakter varsa, dönüştürülmelidir; örnegin, ^ karakteri %5E olarak yazılmalıdır.
Ya da, doğrudan URL'i yazın: http://www.google.com.
Resim: Ubuntu ve Linux ansiklopedisi
[[Resim:Ubuntu.png|Ubuntu Wiki]]

Ya da, başka bir metin ile:

[[Resim:Ubuntu.png|İnsanlar için Linux]] 
Medya: Yüklemiş olan, ama resim olmayan dosyalara bağlantı yapmak için,

ya da resimleri sayfada göstermek yerine onlara bağlantı yapmak için, "media" bağlantısını kullanabilirsiniz.
Ubuntu Logosu

[[media:Ubuntu.png|Ubuntu Logosu]]
Tarih: Tarihlere bağlantılar kullanmanız, kullanıcıların tarihleri istedikleri

gibi görmelerini sağlar. Kendi tarih görüntüleme ayarınızı değiştirmek için Terciher'i kullanınız.

Eğer tercihlerinizi 1 Ocak 2001 olarak ayarladıysanız,
[[Mayıs 29]], [[1453]] , [[29 Mayıs]] [[1453]]
ve [[1453]]-[[05-29]]
sayfada 29 Mayıs 1453 olarak görünecektir.


Ayrıca bakınız