Ls

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Hatas (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 23:45, 25 Eylül 2013 tarihli sürüm

(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara
Kullanım: ls [SEÇENEK]... [DOSYA]..

FILEler hakkında bilgi listele (var olan mevcut dizin).
Girişleri alfabetik olarak diz. Eğer hiçbiri ise -cftuvSUX değilse --sort.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

 -a, --all         . ile başlayan girdileri saklamaz
 -A, --almost-all      örtük . ve .. değerlerini göstermez
   --author        -l ile her dosyanın yazarını gösterir
 -b, --escape        grafik olmayan karakterleri sekizlik
               değerlerle gösterir
   --block-size=BOY    BOY baytta bloklar kullanır
 -B, --ignore-backups    sonu ~ ile biten örtük yedekleri göstermez
 -c             -lt ile: ctime'a (son dosya durum bilgisi
                değişikliği zamanı) göre sıralar ve ctime'ı
                gösterir
               -l ile: ctime'ı göster ve isme göre sıralar
               tek başına: ctime'a göre sıralar
 -C             Çıktıyı sütunlar halinde gösterir
   --color[=NEZAMAN]   Dosya tiplerini belirtmek için değişik renkler
                kullanılıp kullanılmamasını belirler. NEZAMAN
                değerleri never (asla), always (her zaman) veya
                auto (otomatik) olabilir.
 -d, --directory      içindekiler yerine dizin bilgilerini gösterir ve
               sembolik bağları izlemez.
 -D, --dired        Emacs dired kipine uygun çıktı verir
 -f             sıralama, -aU etkin, -ls --color etkin değil
 -F, --classify       girişlere */=>@| bildirgeçlerinden birini ilave et
   --file-type      aynısı, fakat `*' ilavesi hariç
   --format=WORD     -x karşı, -m virgüller, -x yatay, -l uzunluk,
                -1 tekli sütun, -l ayrıntı, -C düşey
   --full-time      -l --time-style=full-iso gibi
 -g             -l gibi, fakat sahiblerin adları listelenmez
   --group-directories-first
               grup dizinleri dosyalardan önce.
                a --sort seçeneği ile ekle, fakat her
                --sort=none (-U) etkisiz gruplamayı kullan
 -G, --no-group       uzun bir listede grup adlarını yazma
 -h, --human-readable    -l ile, insan okuyabilir boyut formatında yaz
                (örn, 1K 234M 2G)
   --si          benzer, fakat 1024 yerine 1000 katı kullan
 -H, --dereference-command-line
               komut satırında listelenmiş sembolik bağlantıları takip et
   --dereference-command-line-symlink-to-dir
               bir dizine bağlanmış sembolik bağlantıyı
               herbir komut satırında takip et
   --hide=PATTERN     -a veya -A tarafından yazılmış 
                       PATTERN görünüşü ile eşleşen girişleri listeleme
   --indicator-style=WORD bildirgeci WORD sitili ile giriş adlarına ekle:
                hiçbiri (var olan), bölü işareti (-p),
                file-type (--file-type), sınıflandır (-F)
 -i, --inode        her dosyanın içerik sayısını yaz
 -I, --ignore=PATTERN    PATTERN görünüşü ile eşleşen girişleri listeleme
 -k             --block-size=1K gibi
 -l             uzun listeleme biçemi kullanır
 -L, --dereference     bir sembolik bağ için dosya bilgilerini
                gösterirken, sembolik bağın imlediği dosyanın
                bilgilerini gösterir, sembolik bağın kendi
                bilgilerini değil
 -m             satırı virgül ayraçlı girdilerle doldurur
 -n, --numeric-uid-gid   -l gibi, fakat sayısal kullanıcı ve grup kimliklerini listele
 -N, --literal       ham giriş adlarını yaz (işleme örn. özellikle
                kontrol karakterleri)
 -o             -l gibi, fakat grup bilgisini listeleme
 -p, --indicator-style=slash
               ekle / bildirgeç dizinlere
 -q, --hide-control-chars  grafik olmayan karakterler yerine ? çıktılar
   --show-control-chars  grafik olmayan karakterleri olduğu gibi gösterir
               (program 'ls' ve çıktı bir terminal değil ise
                öntanımlı seçenek)
 -Q, --quote-name      çıktı adlarını çift tırnak içinde gösterir
   --quoting-style=SÖZCÜK tırnaklama biçemi için SÖZCÜK'te belirtilen 
                değeri kullanır:
                literal (olduğu gibi), locale (yerel),
                shell (kabuk), 
                shell-always (her zaman kabuk), c (C dili), 
                escape (kaçış karakterli)
 -r, --reverse       sıralarken düzeni koru
 -R, --recursive      alt dizinleri tekrarlamalı olarak listele
 -s, --size         bloklardaki her dosyanın ayrılmış boyutunu yaz
 -S             dosya boyutuna göre sirala
   --siralar=WORD      ad yerine WORD'e göre ayır: hiçbiri -U,
               uzantı -X, boyut -S, zaman -t, sürüm -v
   --time=WORD      -l ile, değişiklik yerine zamanı WORD olarak göster
               time: atime -u, erisim -u, kullan -u, ctime -c,
               ya da durum -c; belirlenen zamanı anahtar türü olarak kullan
               eğer--sort=time
   --time-style=STYLE   -l ile, STYLE sitilini kullanarak zamanları gösterir:
               tam-iso, uzun-iso, iso, konum, +FORMAT.
               FORMAT, eğer FORMAT, FORMAT1<yenisatır>FORMAT2,
               FORMAT1 son olmayan dosyalara ve 
               FORMAT2 son dosyalara uygulanmışsa `date' gibi yorumlanır.
               Eğer STYLE `posix-' ile başa eklenmişse, STYLE
               sadece POSIX konum çıkışına etki eder.
 -t             düzenleme tarihinin kısaltması
 -T, --tabsize=COLS     8 yerine herbir COLS'daki sekme duraklarını varsayar
 -u             -lt ile: erişim süresini sıralar ve gösterir
                -l ile: arişim süresini gösterir ve adları sıralar
                aksi taktirde: erişim süresini sıralar
 -U             sıralama; dizin sırasındaki girişleri listeler
 -v             yazı içindeki sayıların doğal türü
 -w, --width=COLS      varolan değer yerine ekran genişliğini kabul et
 -x             girişleri sütun yerine satır olarak listele
 -X             giriş uzantılarını alfabetik olarak sırala
 -Z, --context       her bir dosyanın her SELinux güvenlik içeriğini yaz
 -1             satır başına bir dosya listele
   --help   bu yardımı gösterir ve çıkar
   --version sürüm bilgisini gösterir ve çıkar

BOY aşağıdakilerin biri (veya aşağıdakilerin biri ile sonlanan bir tamsayı) olabilir:
kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, ve G, T, P, E, Z, Y için diğerleri.

Normalde, renk dosya türlerini ayırt etmek için kullanılmadı. Bu --color=none kullanma ile eşdeğerdir. --color seçeneğini seçimsel WHEN argümanı ile kullanma --color=always ile eşdeğerdir. --color=auto ile eğer standart çıkış sadece bir uçbirime ([[tty]]) bağlı ise renk kotları çıkıştır. Ortam değişkeni LS_COLORS renklere etki edebilir ve dircolors komutu tarafından kolayca ayarlanabilir.

Durumların çıkışı:

 • 0 eğer TAMAM ise,
 • 1 eğer problemler küçükse (örn, alt dizinlere erişilemiyorsa),
 • 2 eğer problemler ciddiyse (örn, komut satırı argümanına erişilemiyorsa).


İlgili maddeler

Unix komutları (daha fazla)
Dosya dizgesi catcdchmodchgrpchowncksumcmp cpdddudf fsckfuserlnlslsattrlsofmkdirmountmvpwdrm rmdirsplittouchumask
Süreç ve görev yönetimi atchrootcroncrontabexitkillkillallnicepgreppidofpkillpspstreesleeptimetopwait
Kullanıcı ortamı envfingeridlognamemesgpasswdsusudouptimewwallwhowhoamiwrite
Metin işleme awkcommcsplitcutdiffedexfmtheadiconvjoinlessmorepastesedsortstringstailtalktruniqvivimwcxargs
Kabuk programlama aliasbasenamedirnameechoexprfalseprintftesttrueunset
Ağ Araçları inetdhostifconfignetcatnetstatnslookuppingrlogintraceroute
Arama findgreplocatewhereiswhich
Diğer aproposbannerbccalcleardateddfilehelphistoryinfolplprmanpaxsizeteetputtypeunamewhatisyes