Elle kablosuz ağ yapılandırması

Ubuntu Türkiye Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Bu yazıda kablosuz bağlantının, NetworkManager kullanmadan nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır.

Ağ yöneticisini devre dışı bırakmak

Herşeyden önce ağ yöneticisini (Network Manager'ı) oturumlardan açılışta gelmeyecek şekilde etkisizleştirin.

Sistem > Tercihler > Oturumlar (System > Preferences > Sessions)

Madwifi kartı gibi bazı kartlar, daha yüksek güvenlikli olan WPA2 şifrelemeyi desteklemiyor, bu durumda WPA1 kullanmanızı öneririz.

Wpasupplicant kurulumu

wpasupplicant paketini kurmanız gerekir kurmak için:

sudo apt-get install wpasupplicant
iwconfig & iwscan

komutlarıyla, wlan0, vb. olarak görünmesi gereken kablosuz bağlantının tanındığı teyit edilir.

IP adresinin sabitlenmesi

sudo gedit /etc/network/interfaces

ile açılan dosyada içerik şuna benzer olmalı:

auto lo
iface lo inet loopback
 
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp

Son iki satır, aşağıdakilerle değiştirilmeli, ancak sırası aynen korunmalı:


auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.168.40
gateway 192.168.168.230 
dns-nameservers 192.168.168.230
netmask 255.255.255.0
wpa-driver wext
wpa-ssid <your_essid>
wpa-ap-scan 2
wpa-proto RSN
wpa-pairwise CCMP
wpa-group CCMP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk <hex_anahtarınız>

Yukarıdaki dosya da yazılanların açıklaması

auto wlan0 #Ağ bağlantı tipi (örn. wlan0, eth1, rausb0, ra0, vb.)
iface wlan0 inet static #Statik IP için geçerli durum. DHCP kullanılıyorsa (ki çoğu zaman öyledir) iface wlan0 inet dhcp" yazılmalı.
address, netmask, [..], dns-nameservers #Bunlar da statik IP'nin detayları. DHCP için bilgi daha aşağıdaymış.
wpa-driver #WiFi kartınız için wpa-sürücüsü ('wext', "ndiswrapper" kullanıldığı zaman geçerli olan standart sürücü ismi).
Aynen bırakın. 

Diğer sürücüler ise:

hostap =#Host AP sürücüsü (Intersil Prism2/2.5/3)
atmel =#ATMEL AT76C5XXx (USB, PCMCIA)
wext=#Standart Linux WiFi sürücüsü
madwifi=#Atheros sürücüsü
wired=#wpa_supplicant kablolu Ethernet sürücüsü
wpa-ssid #Kablosuz ağınızın ismi (ESSID)
wpa-ap-scan #ESSID açık yayınlanıyorsa "1", gizli yayınlanıyorsa "2" olmalı.
wpa-proto #WPA2 için "RSN", WPA1 için "WPA" olmalı.
wpa-pairwise & wpa-group #Şifreleme algoritması, WPA2 için "CCMP", WPA1 için "TKIP" olmalı.
wpa-key-mgmt #Anahtar yönetim türü; ön paylaşımlı anahtar için (aşağıdaki anahtar oluşturma bölümüne bakınız)
"WPA-PSK", şirket içi anahtar yetkilendirme sunucusu için "WPA-EAP" olmalı.

ÖNEMLİ:WPA PSK anahtar oluşturma

wpa_passphrase <essid_numaranız> <ascii_anahtarınız> komutuyla,


network={
ssid="test"
#psk="12345678"
psk=fe727aa8b64ac9b3f54c72432da14faed933ea511ecab1 5bbc6c52e7522f709a
}


tarzı bir dönüşüm elde etmelisiniz. psk=...'yı takip eden "hex_anahtarını" kısmını kopyalayın ve yukarıdaki dosyadaki <hex_anahtarınız> kısmına yazın.

Bağlantı kurulması

Sonra dosyayı kaydederek aşağıdaki komutu girin:

sudo /etc/init.d/networking restart

İnternet'e bağlanabiliyorsanız tamamdır, ancak bazen bilgisayarı yeniden başlatımanız gerekebilir.

Başkalarının bu dosyayı okumasını engellemek için:

sudo chmod o=-r /etc/network/interfaces


Birkaç örnek ayar:

WPA2 & DHCP, ESSID yayınlama aktif:

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-ssid <your_essid>
wpa-ap-scan 1
wpa-proto RSN
wpa-pairwise CCMP
wpa-group CCMP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk <your_hex_key>


WPA1 & DHCP, ESSID yayınlama aktif:

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-ssid <your_essid>
wpa-ap-scan 1
wpa-proto WPA
wpa-pairwise TKIP
wpa-group TKIP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk <your_hex_key>